Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
ترسیم گرافیکی توابع در متلب با دستور ezplot
در متلب، با استفاده از دستور ezplot ، می توانیم توابع را به صورت گرافیکی رسم کنیم. تنها کافی است که ابتدا عبارت تابع و سپس محدوده ای که می خواهیم تابع در آن محدوده رسم شود را مشخص کنیم.

 به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

ezplot(x^2+2*x+1,[-3,3])

نتیجه :

متلب یک پنجره جدید را باز کرده و نتیجه را به صورت یک شکل نمایش می دهد :

ترسیم گرافیکی توابع در متلب با دستور ezplot

عبارت [3,3-] ، محدوده ای که می خواهیم تابع رسم شود را مشخص کرده است. 
دقت شود که برای تعریف عبارت مربوط به تابع، از علامت استفاده کردیم، در صورتی که بخواهیم از این علامت استفاده نکنیم، باید قبل از استفاده از دستور ezplot ، متغیر x را برای متلب به صورت سمبلیک تعریف کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

syms x
ezplot(x^2+2*x+1,[-3,3])

نتیجه :

نتیجه دقیقا همان شکل مثال قبل می باشد.

مشخص کردن عنوان برای شکل خروجی :

چنانچه بخواهیم که شکل ترسیم شده توسط دستور ezplot (و یا هر روش دیگر) دارای عنوان خاصی باشد، باید در خط بعدی پس از دستور ezplot از دستور title استفاده کنیم. این دستور یک رشته (مشخص شده با علامت ) را دریافت کرده و به صورت عنوان در بالای شکل نمایش می دهد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

ezplot(x^2-3*x,[-3,3])
title plot function

نتیجه :

ترسیم گرافیکی توابع در متلب با دستور ezplot

مشاهده می کنید که عبارت plot function در بالای شکل نمایش داده شده است. 
فرض کنید بخواهیم حدود محورهای افقی و عمودی را تغییر بدهیم، برای این کار باید از دستور axis استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

ezplot(x^2-3*x,[-3,3])
title plot function
axis([-4 4 -4 24])

نتیجه :

ترسیم گرافیکی توابع در متلب با دستور ezplot

در دستور axis ، درون براکت، چهار عدد نوشته شده است که دو تای اول، حدود محور افقی و دو تای دوم، حدود محور عمودی را مشخص می کنند.

چنانچه تمایل داشته باشیم که تنها حدود یکی از محورها را تغییر دهیم، می توانیم از دستور axis استفاده کنیم، به این صورت که هر چهار عدد نوشته شود و سپس تنها دو عدد مربوط به محوری که می خواهیم حدودش تغییر کند را تغییر دهیم. اما این کار را با دستورهای xlim و ylim نیز می توانیم انجام بدهیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

ezplot(x^2-3*x,[-3,3])
title plot function
xlim([-5 5])

نتیجه :

ترسیم گرافیکی توابع در متلب با دستور ezplot

مثال :

 

ezplot(x^2-3*x,[-3,3])
title plot function
ylim([-5 30])

نتیجه :

ترسیم گرافیکی توابع در متلب با دستور ezplot

برای بستن پنجره ای که شکل را نمایش می دهد، می توانید به روش های زیر عمل کنید : 
1- در پنجره Command ، کلمه close را تایپ کرده و کلید enter را فشار دهید ( close اجرای دستور ). 
2- بر روی دکمه close در بالای خود پنجره نمایش دهنده شکل، کلیک کنید. 
3- از منوی file ، گزینه close را انتخاب کنید.1394/04/22 1:36:45 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما