Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
تشخیص وجود یک عدد در یک ماتریس و موقعیت آن عدد در ماتریس، با دستور find در متلب
اگرچه دستور find در متلب، می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد، اما یکی از کاربردهای آن، یافتن یک عدد در یک ماتریس می باشد و حتی موقعیت آن عدد در ماتریس را هم به ما می دهد. در ادامه با چند مثال، چگونگی استفاده از دستور find برای این منظور و همچنین روش های مختلف یافتن موقعیت عدد در ماتریس را شرح خواهیم داد.

 

مثال :

در ماتریس A ، چک می کنیم که آیا عدد 2 وجود دارد یا خیر. دستور find ، موقعیت عدد 2 در ماتریس را به صورت ((چندمین عنصر ماتریس)) بر می گرداند :

 

clear all
close all
clc

A=[1 2 3; 5 6 7]
B=find(A==2)

نتیجه :

 

A =

     1     2     3
     5     6     7


B =

     3

چون سومین عنصر ماتریس A برابر 2 بوده است، بنابراین دستور find ، عدد 3 را بر می گرداند.

مثال :

این بار همان مثال قبلی را به گونه ای می نویسیم که دستور find ، شماره ردیف و ستون عناصری از ماتریس A که برابر 2 می باشند را به ما بدهد. شماره ردیف این عناصر، در بردار row و شماره ستون آنها، در بردار column ذخیره خواهد شد :

 

clear all
close all
clc

A=[1 2 3; 5 6 7]
[row,column]=find(A==2)

نتیجه :

 

A =

     1     2     3
     5     6     7


row =

     1


column =

     2

مثال :

 

clear all
close all
clc

A=[3 4 2; 5 2 7]
[row,column]=find(A==2)

نتیجه :

 

A =

     3     4     2
     5     2     7


row =

     2
     1


column =

     2
     3

 1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما