Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
بزرگترین ماتریس قابل تعریف در متلب
این مورد بستگی به کامپیوتر خود شما دارد. یعنی ممکن است که بر روی یک کامپیوتر، یک ماکزیمم وجود داشته باشد و بر روی کامپیوتری دیگر، یک ماکزیمم دیگر. زیرا این مورد بستگی به میزان حافظه کامپیوتر دارد. مثلا خود من یک شبیه سازی داشتم که بر روی کامپیوترم، نمی توانست ماتریسی به آن اندازه که می خواستم بسازد، اما بر روی یک کامپیوتر قوی تر، دیگر مشکلی نداشت و ماتریس را می ساخت.

مورد بستگی به کامپیوتر خود شما دارد. یعنی ممکن است که بر روی یک کامپیوتر، یک ماکزیمم وجود داشته باشد و بر روی کامپیوتری دیگر، یک ماکزیمم دیگر. زیرا این مورد بستگی به میزان حافظه کامپیوتر دارد. مثلا خود من یک شبیه سازی داشتم که بر روی کامپیوترم، نمی توانست ماتریسی به آن اندازه که می خواستم بسازد، اما بر روی یک کامپیوتر قوی تر، دیگر مشکلی نداشت و ماتریس را می ساخت.برای دیدن مشخصات حافظه کامپیوتر، دستور memory را در متلب اجرا کنید.1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما