Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
حذف عناصر تکراری یک بردار یا ماتریس با دستور unique در متلب
با استفاده از دستور unique در متلب، می توانیم عناصر تکراری یک ماتریس را حذف کنیم. دستور unique ، برداری که حاوی عناصر ماتریس (به ترتیب صعودی) بدون تکرارهای آنها می باشد را در خروجی برمی گرداند.

 به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 1 2;3 3 4;5 5 6]
B=unique(A)

نتیجه :

 

A =
 
     1     1     2
     3     3     4
     5     5     6
 
 
B =
 
     1
     2
     3
     4
     5
     6

 1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما