Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
تشخیص عناصری از یک ماتریس که در شرط خاصی صدق می کنند و موقعیت آن عناصر در ماتریس، با دستور find در متلب
دستور find در متلب، برای موارد مختلفی می تواند به کار رود. یکی از این موارد، تشخیص عناصری از یک ماتریس است که در شرط خاصی صدق می کنند. همچنین دستور find ، موقعیت آن عناصر را نیز به ما خواهد داد.

 در ادامه، با چند مثال، نحوه استفاده از دستور find را شرح خواهیم داد.

مثال :

فرض کنید که ماتریس با نام A داریم و می خواهیم عناصری از A که بزرگتر از عدد 3 هستند و همچنین موقعیت آن عناصر در ماتریس A زا بیابیم، برای این منظور، کدهای زیر را می نویسیم :

 

clear all
close all
clc

A=[3 4 2; 5 2 7]
B=find(A > 3)

بردار B ، حاوی شماره عناصری از بردار A خواهد بود که بزرگتر از عدد 3 می باشند.

نتیجه :

 

A =

     3     4     2
     5     2     7


B =

     2
     3
     6

مثال :

این بار همان مثال قبل را به گونه ای می نویسیم که شماره ردیف و ستون عناصر بزرگتر از عدد 3 در ماتریس A ، در دو بردار row و column ذخیره شوند :

 

clear all
close all
clc

A=[3 4 2; 5 2 7]
[row,column]=find(A > 3)

نتیجه :

 

A =

     3     4     2
     5     2     7


row =

     2
     1
     2


column =

     1
     2
     3

 1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما