Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو


     
 

تبدیل فوریه تصویر ورودی بعد از پیش پردازش، در حوزه فرکانس در پاسخ فرکانسی فیلتر مورد نظر ضرب شده و با تبدیل فوریه معکوس ، تصویر نهایی به دست می آید.
ثبت شده در تاریخ:1395/04/21 10:42:19 AM

در آموزش«پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب» سعی شده است تا با ارائه توامان مباحث نظری و مثال های کاربردی، توانایی های نظری و عملی دانش پژوه، در حوزه‌ی پردازش سیگنال به بالاترین حد ممکن رسیده و همچنین با کسب دیدی جامع، بتواند از مهارت های کسب شده، در تمامی حوزه های مرتبط استفاده نماید.
ثبت شده در تاریخ:1395/04/21 10:42:19 AM

در مباحثی دیگر از سایت کلیدستان شرح دادیم که چنانچه بخواهیم دو یا چند شکل را در یک پنجره رسم کنیم، باید از دستور hold on استفاده کنیم، اما در آن موارد، محورهای مختصات مشترک بود، اکنون فرض کنید که بخواهیم محورهای مختصات شکل ها متفاوت باشد و همچنین اندازه شکل ها را نیز متفاوت در نظر بگیریم.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

گاهی نیاز داریم که دو منحنی دوبعدی را در یک شکل رسم کنیم، به گونه ای که دارای محور افقی مشترک، اما محور عمودی غیر مشترک باشند. دستور plotyy می تواند برای رسم این موارد به کار رود. این دستور، دو منحنی را به دو رنگ متفاوت نمایش می دهد.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

متلب برای هر شکل که باید در خروجی نمایش داده شود، پنجره ای جدید را باز می کند. اما ممکن است که نیاز داشته باشیم که چندین شکل، به طور جداگانه، اما کنار هم و در یک پنجره رسم شوند تا بتوانیم آنها را با هم مقایسه کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

معمولا بسیار پیش می آید که بخواهیم چندین منحنی را در یک شکل نمایش بدهیم تا بتوانیم آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم، اما متلب به هر دستور ترسیم شکل که می رسد، یک پنجره جدید باز کرده و منحنی را در آن نمایش می دهد. برای تغییر این وضعیت، می توانیم از دستور hold استفاده کنیم. این دستور، مشخص می کند که منحنی جدید باید در پنجره شکل قبلی که رسم شده است، ترسیم شود (hold on) و یا اینکه یک پنجره جدید باز شده و سپس رسم شود (hold off).
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

دستور plot3 در متلب، برای رسم خطوط به صورت سه بعدی به کار می رود.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

دستور peaks در متلب، برای ساخت یک تابع به کار می رود که این تابع معمولا برای تست کردن دستورهای ترسیم در متلب مناسب می باشد. در واقع در میان توابع مختلف، بر حسب تجربه مشخص شده است که دستور peaks ، خیلی خوب می تواند عملکرد دستورات ترسیم مختلف را در متلب نمایش بدهد. البته در سایت کلیدستان، در مباحث آموزش دستورات ترسیم، کمتر از دستور peaks استفاده کرده ایم، زیرا معمولا همه با آن آشنایی ندارند و ممکن است باعث سردرگمی شود.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

فرض کنید بخواهیم ماتریس z را به صورت یک ماتریس دو بعدی، بر حسب مقادیر مختلف x و y ، تعریف کنیم و سپس آن را به صورت یک شکل سه بعدی (با هر دستور ترسیم سه بعدی دلخواه) رسم کنیم. برای این منظور، قبل از هر چیز باید بازه لازم برای x و y و همچنین مقادیر انتخاب شده از x و y در این بازه را تعریف کنیم. برای این منظور، می توانیم از دستور meshgrid در متلب استفاده کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

همان طور که می دانید، دستوراتی مثل mesh و meshc و ... در متلب، برای رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت سیمی (mesh) به کار می رود. با استفاده از دستور hidden ، می توانیم خط هایی (سیم هایی) که پشت سر سایر خط ها قرار می گیرند را حذف کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

با دستور waterfall در متلب، می توانیم مقادیر عناصر یک ماتریس دو بعدی را به صورت آبشاری (waterfall) رسم کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

با دستور ribbon در متلب، می توانیم مقادیر عناصر یک ماتریس دو بعدی را به صورت نواری (ribbon) رسم کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

دستور meshz در متلب، همانند دستور mesh برای رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی، به صورت سیمی (mesh)، به کار می رود، اما دستور meshz ، علاوه بر رسم مقادیر به صورت سیمی، یک سری دیواره های کناری (صفحه مرجع) را نیز در کنار شکل اصلی رسم می کند.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

دستور meshc در متلب، مشابه دستور mesh ، مقادیر یک ماتریس دو بعدی را به صورت سیمی (mesh)، رسم می کند و تنها تفاوت آن با دستور mesh این است که علاوه بر رسم مقادیر به صورت سیمی (mesh)، یک سری خطوط رنگی نیز در زیر شکل رسم می کند.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

با دستور mesh در متلب، می توانیم مقادیر عناصر یک ماتریس دو بعدی را به صورت سیمی (mesh) رسم کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

دستور surfc ، مشابه دستور surf است و تنها خطوطی به آن افزوده شده است. شاید قبلا با دستور surf آشنایی داشته باشید و بدانید که دستور surf در متلب، برای ترسیم مقادیر یک ماتریس دو بعدی، به صورت یک سطح برجسته دارای پستی و بلندی، به کار می رود. تفاوت دستور surfc با دستور surf ، این است که دستور surfc ، علاوه بر این که سطح برجسته را بر حسب مقادیر ماتریس رسم می کند، یک سری خطوط رنگی را نیز در زیر این سطح برجسته نمایش می دهد که می تواند به درک بهتر مقادیر ماتریس کمک نماید
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

چنانچه یک ماتریس دو بعدی داشته باشیم و بخواهیم توسط یک شکل سه بعدی، مقادیر عناصر آن را ببینیم، می توانیم از دستور surf در متلب استفاده کنیم. دستور surf ، مقادیر ماتریس را به صورت یک سطح برجسته و دارای پستی و بلندی، نمایش می دهد.به مثال زیر توجه کنید :
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

دستور pcolor در متلب، برای ترسیم مقادیر یک ماتریس، به صورت شبه رنگی (شطرنجی)، به کار می رود، به این صورت که عناصر ماتریس، به صورت شطرنجی، نمایش داده می شوند و متناسب با مقدار هر عنصر، درون خانه متناظر با آن عنصر، با یک رنگ پر می شود.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

با استفاده از دستور scatter3 در متلب، می توانیم تعدادی دایره را با رنگ ها و اندازه های مختلف، در فضای سه بعدی، رسم کنیم. دستور scatter3 به صورت کلی زیر به کار می رود :
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

با استفاده از دستور scatter در متلب، می توانیم تعدادی دایره را با رنگ ها و اندازه های مختلف رسم کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

همان طور که می دانید، نرم افزار متلب، به طور خودکار، رنگ پس زمینه شکل ها را سفید در نظر می گیرد، اما ممکن است در مواردی بخواهیم، رنگ پس زمینه شکل، رنگ دیگری باشد. در این موارد، می توانیم از دستور whitebg در متلب استفاده کنیم. باید دقت کنید که اگر رنگ پس زمینه شکل ها را تغییر دادید و دوباره خواستید به حالت اولیه، یعنی رنگ سفید، برگردید باید مجددا از دستور whitebg استفاده کرده و این بار رنگ سفید را انتخاب کنید.
ثبت شده در تاریخ:1394/06/11 9:16:00 AM

در متلب، با استفاده از دستور ezplot ، می توانیم توابع را به صورت گرافیکی رسم کنیم. تنها کافی است که ابتدا عبارت تابع و سپس محدوده ای که می خواهیم تابع در آن محدوده رسم شود را مشخص کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/04/22 1:36:45 PM

چنانچه بخواهید برنامه ای طولانی و پیچیده بنویسید، دیگر پنجره Command جوابگوی نیاز شما نیست و به محیطی فراتر از آن برای نوشتن دستورات و تصحیح کردن آنها نیاز دارید. متلب برای این گونه موارد، امکان ساخت m-file ها را فراهم کرده است.
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

در متلب، معمولا مقدار متغیرها در همان ابتدای برنامه و با علامت تساوی، تعیین می شود، اما روش دیگری نیز برای اختصاص مقدار به متغیرها وجود دارد و می توان تعیین مقدار به متغیرها را در بین اجرای کدهای برنامه نیز انجام داد.
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

دستور cell2mat در متلب، برای تبدیل یک آرایه سلولی (cell array) به آرایه عددی (numeric array) به کار می رود. در واقع با cell2mat می توانیم که یک آرایه سلولی را که خود شامل تعدادی ماتریس است، به یک ماتریس تنها تبدیل کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

دستور num2str در متلب، برای تبدیل یک عدد به یک رشته، به کار می رود و باید بگویم که یکی از مفیدترین دستورهای متلب می باشد.
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

دستور str2num در متلب، برای تبدیل رشته (string) به عدد (number) به کار می رود.
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

برای اینکه یک ماتریس (matrix) را به رشته (string) تبدیل کنیم، به گونه ای که تمامی عناصر ماتریس در یک خط از رشته قرار بگیرند (رشته تک خطی)، می توانیم از دستور sprintf در متلب استفاده کنیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

در مبحثی دیگر، دستور num2str را معرفی کردیم ( کلید شماره 130 ) و گفتیم که این دستور برای تبدیل یک عدد (number) به رشته (string) به کار می رود. اما علاوه بر این، اگر ورودی دستور num2str ، یک ماتریس (matrix) باشد، آن را به رشته ای شامل عناصر ماتریس تبدیل می کند که هر ردیف از ماتریس، در خطی جدید از آن رشته قرار می گیرد
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

دستور mat2str در متلب، برای تبدیل ماتریس (matrix) به رشته (string) به کار می رود. این دستور، ساختار اصلی ماتریس (یعنی شامل علامت های ; و [ و ] ) را در رشته (string) قرار می دهد
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

گاهی نیاز داریم که تعداد زیادی متغیر را تعریف کنیم، بنابراین راه مناسب این است که از یک حلقه for استفاده کنیم، اما این سوال پیش می آید که چگونه در حلقه for ، نام های متفاوتی برای این تعداد زیاد از متغیرها، تعریف نماییم.
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

با استفاده از دستور class در متلب، می توانیم نوع متغیرها را تشخیص بدهیم.
ثبت شده در تاریخ:1394/04/21 1:56:43 PM

کار با رشته ها در متلب
ثبت شده در تاریخ:1395/11/17 10:16:05 AM