Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
تعیین رنگ پس زمینه شکل ها با دستور whitebg در متلب :
همان طور که می دانید، نرم افزار متلب، به طور خودکار، رنگ پس زمینه شکل ها را سفید در نظر می گیرد، اما ممکن است در مواردی بخواهیم، رنگ پس زمینه شکل، رنگ دیگری باشد. در این موارد، می توانیم از دستور whitebg در متلب استفاده کنیم. باید دقت کنید که اگر رنگ پس زمینه شکل ها را تغییر دادید و دوباره خواستید به حالت اولیه، یعنی رنگ سفید، برگردید باید مجددا از دستور whitebg استفاده کرده و این بار رنگ سفید را انتخاب کنید.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

ابتدا شکلی را به صورت معمولی و با پس زمینه سفید، رسم می کنیم :

 

clear all
close all
clc
 
t=0:0.1:2*pi;
x=sin(t);
plot(t,x,^)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

حال این بار با دستور whitebg ، رنگ پس زمینه را به سبز، تغییر می دهیم :

 

clear all
close all
clc
 
t=0:0.1:2*pi;
x=sin(t);
plot(t,x,^)
whitebg(green)

مشاهده می کنید که باید رنگ مورد نظرمان را درون پرانتز دستور whitebg بنویسیم.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

برای اینکه شکل هایی که از این به بعد رسم می کنیم، با پس زمینه سفید اجرا شوند، باید دستور زیر را بنویسیم :

 

whitebg(white)


1394/06/11 9:16:00 AM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما