Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
رشته ها در متلب
کار با رشته ها در متلب

رشته ها درون آرایه ذخیره می شوند و می توان با اندیس خانه های آرایه به تک تک کاراکترهای رشته دسترسی یافت :

#39;t=#39;hello matlab<<

همانطور که مشاهده می کنید رشته فوق را بین دو تا تک کوتیشن نوشته و در آرایه t ذخیره کردیم.


دسترسی به کاراکتر m یا هفتم :

(t(7<<


چاپ معکوس رشته فوق :

(t(12:-1:1<<


تبدیل هر کاراکتر به عدد اسکی معادلش :

(u=abs(t<<

تبدیل بردار اعداد اسکی به رشته :

(t=setstr(u<<

 

 

 


تبدیل کردن کاراکتر h به کاراکتر y در مثال فوق :

#39;t(1)=#39;y<<


ترکیب دو رشته t و v بصورت پشت سر هم در یک آرایه بزرگتر بنام w :

#39;v=#39; how are you<<

[w=[t v<<

توجه شود که رشته ها هم از قانون آرایه ها پیروی می کنند .


تبدیل همه کاراکتر های رشته به حروف کوچک :

(lower(t<<


تبدیل همه کاراکتر های رشته به حروف بزرگ :

(upper(t<<


یافتن اندیس مکان های خالی یا Space در رشته :

(#39; #39;,findstr(t<<

در پارامتر اول دستور نام آرایه را می نویسیم و در پارامتر دوم بین دو تا تک کوتیشن یک جای خالی می گذاریم.


یافتن اولین اندیس خانه هایی از آرایه که رشته ای مثلا در اینجا matlab در آنجا وجود دارد :

(#39;findstr(t,#39;matlab<<


نکته مهم : MATLAB به بزرگی و کوچکی حروف حساس است.


جایگذینی رشته ای که در پارامتر سوم وجود دارد با رشته ای که در پارامتر دوم است :

(#39;strrep(t,#39;matlab#39;,#39;amir<<


 1395/11/17 10:16:05 AM

نوشته شده توسط

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما