Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
تبدیل یک عدد (number) به یک رشته (string) با دستور num2str در متلب
دستور num2str در متلب، برای تبدیل یک عدد به یک رشته، به کار می رود و باید بگویم که یکی از مفیدترین دستورهای متلب می باشد.

 در ادامه، مثالی آورده شده است که با آن متوجه خواهید شد که این دستور تا چه اندازه مهم و با ارزش است :

مثال :

می خواهیم ابتدا یک عدد را محاسبه کرده و سپس این عدد را به همراه یک جمله، در خروجی چاپ کنیم. چون از همان ابتدا، نتیجه حاصل برای عدد را نمی دانیم، بنابراین نمی توانیم از همان ابتدا که کدها را داریم می نویسیم، عدد مورد نظرمان را در جمله (که به صورت رشته نوشته می شود) قرار بدهیم. بنابراین ابتدا عدد را محاسبه می کنیم و سپس آن را به رشته تبدیل کرده و سپس با دستور strcat که برای اتصال دو رشته به کار می رود، جمله مورد نظرمان و عدد را که اکنون یک رشته است، به هم متصل می کنیم و سپس رشته حاصل را در خروجی، با دستور disp ، نمایش می دهیم (دستور disp باعث می شود که نام متغیر حاوی رشته، نمایش داده نشود) :

 

clear all
close all
clc
 
number=(3000*4567)-(120)^2;
string=num2str(number);
final_string=strcat(the result is ((,string,)));
disp(final_string)

نتیجه :

 

the result is ((13686600))

 1394/04/21 1:56:43 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما