Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
تبدیل یک آرایه سلولی (cell array) به آرایه عددی (numeric array)، با دستور cell2mat در متلب
دستور cell2mat در متلب، برای تبدیل یک آرایه سلولی (cell array) به آرایه عددی (numeric array) به کار می رود. در واقع با cell2mat می توانیم که یک آرایه سلولی را که خود شامل تعدادی ماتریس است، به یک ماتریس تنها تبدیل کنیم.

البته برای اینکه این تبدیل موفقیت آمیز باشد، باید اندازه ماتریس های موجود در آرایه سلولی، به گونه ای باشد که دستور cell2mat بتواند آنها را به هم متصل کند. یک مثال برای اندازه مناسب ماتریس های آرایه سلولی، در شکل زیر نمایش داده شده است :

(matlab) آموزش متلب

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc

A = {[1] [2 3 4]; [5; 9] [6 7 8; 10 11 12]}
B = cell2mat(A)

نتیجه :

 

A = 

    [         1]    [1x3 double]
    [2x1 double]    [2x3 double]


B =

     1     2     3     4
     5     6     7     8
     9    10    11    12

 1394/04/21 1:56:43 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما