Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
رسم تعدادی دایره، با رنگ ها و اندازه های مختلف، با دستور scatter در متلب
با استفاده از دستور scatter در متلب، می توانیم تعدادی دایره را با رنگ ها و اندازه های مختلف رسم کنیم.

دستور scatter به صورت کلی زیر به کار می رود :

 

scatter(X,Y,S,C)

که در آن، بردار X حاوی مختصات x تمامی دایره ها (نقطه ها)، بردار Y حاوی مختصات y تمامی دایره ها (نقطه ها)، بردار S حاوی مقادیر متناظر برای تعیین اندازه دایره ها و بردار C حاوی مقادیر متناظر برای رنگ دایره ها می باشد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc

X=1:3:90;
Y=X;
S=X;
C=X;
scatter(X,Y,S,C)

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب می باشد.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

clear all
close all
clc

load seamount
scatter(x,y,5,z)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

clear all
close all
clc

load seamount
scatter(x,y,sqrt(-z/2),[.5 0 0],filled)
zoom(2)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب


1394/06/11 9:16:00 AM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما