Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
حذف (عدم نمایش) خط های مربوط به رسم سیمی (دستوراتی مثل mesh و meshc و ...) مقادیر یک ماتریس دو بعدی، هنگام قرار گرفتن در پشت سایر خط ها، با دستور hidden در متلب
همان طور که می دانید، دستوراتی مثل mesh و meshc و ... در متلب، برای رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت سیمی (mesh) به کار می رود. با استفاده از دستور hidden ، می توانیم خط هایی (سیم هایی) که پشت سر سایر خط ها قرار می گیرند را حذف کنیم.

یعنی با اجرای دستور زیر :

 

hidden on

اما بدون اجرای دستور فوق نیز، به طور پیش فرض، این خط ها حذف می شوند (یعنی به صورت پیش فرض، hidden به صورت on در نظر گرفته می شود)، اما چنانچه دستور زیر را اجرا کنیم، خط هایی که پشت سر سایر خط ها قرار می گیرند نیز نمایش داده می شوند :

 

hidden off

برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

ابتدا با hidden on ، یک شکل را رسم می کنیم :

 

clear all
close all
clc
  
x=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
    for mm=1:L
        R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
        z(nn,mm)=sin(R)/R;
    end
end
  
mesh(x,y,z)
hidden on
xlabel(x)
ylabel(y)
zlabel(z)

نتیجه :

حذف (عدم نمایش) خط های مربوط به رسم سیمی (دستوراتی مثل mesh و meshc و ...) مقادیر یک ماتریس دو بعدی، هنگام قرار گرفتن در پشت سایر خط ها، با دستور hidden در متلب

اکنون همان مثال را با hidden off می نویسیم :

 

clear all
close all
clc
  
x=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
    for mm=1:L
        R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
        z(nn,mm)=sin(R)/R;
    end
end
  
mesh(x,y,z)
hidden off
xlabel(x)
ylabel(y)
zlabel(z)

نتیجه :

حذف (عدم نمایش) خط های مربوط به رسم سیمی (دستوراتی مثل mesh و meshc و ...) مقادیر یک ماتریس دو بعدی، هنگام قرار گرفتن در پشت سایر خط ها، با دستور hidden در متلب

مثال :

مثال خود نرم افزار متلب :

ابتدا با hidden on ، یک شکل را رسم می کنیم :

 

clear all
close all
clc
  
mesh(peaks)
colormap hsv

نتیجه :

حذف (عدم نمایش) خط های مربوط به رسم سیمی (دستوراتی مثل mesh و meshc و ...) مقادیر یک ماتریس دو بعدی، هنگام قرار گرفتن در پشت سایر خط ها، با دستور hidden در متلب

اکنون همان مثال را با hidden off می نویسیم :

 

clear all
close all
clc
  
mesh(peaks)
colormap hsv
hidden off

نتیجه :

حذف (عدم نمایش) خط های مربوط به رسم سیمی (دستوراتی مثل mesh و meshc و ...) مقادیر یک ماتریس دو بعدی، هنگام قرار گرفتن در پشت سایر خط ها، با دستور hidden در متلب


1394/06/11 9:16:00 AM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما