Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
نمایش مقدار متغیر بدون نام متغیر با دستور disp
نرم افزار متلب، برای نمایش مقدار یک متغیر، ابتدا نام متغیر را می نویسد، سپس یک علامت تساوی (=) را نوشته و در زیر آن، مقدار متغیر را نمایش می دهد.

نرم افزار متلب، برای نمایش مقدار یک متغیر، ابتدا نام متغیر را می نویسد، سپس یک علامت تساوی (=) را نوشته و در زیر آن، مقدار متغیر را نمایش می دهد. ممکن است در مواردی بخواهیم که تنها مقدار متغیر، در پنجره Command ، نمایش داده شود و نام متغیر، نمایش داده نشود. در این صورت، باید از دستور disp استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

برای مقایسه، ابتدا روش معمولی برای نمایش مقدار متغیر را به کار می بریم :

 

A=2;
A

نتیجه :

 

A =
 
     2

حال از دستور disp استفاده می کنیم :

 

A=2;
disp(A)

نتیجه :

 

     2

مشاهده می کنید که تنها مقدار متغیر A نمایش داده شده است و دیگر از نمایش نماد A و علامت تساوی (=) خبری نیست.1394/04/16 8:43:42 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما