Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
تعیین عناصری از بردار A که در بردار B وجود ندارند با دستور setdiff در متلب
اگر دو بردار A و B را به صورت دو مجموعه در نظر بگیریم، آنگاه برای اینکه تعیین کنیم، چه عناصری از بردار A در بردار B عضو نمی باشند، باید از دستور setdiff در متلب به صورت setdiff(A,B) استفاده کنیم.

اگر دو بردار A و B را به صورت دو مجموعه در نظر بگیریم، آنگاه برای اینکه تعیین کنیم، چه عناصری از بردار A در بردار B عضو نمی باشند، باید از دستور setdiff در متلب به صورت setdiff(A,B) استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3 4]
B=[1 2 5 6]
C=setdiff(A,B)

نتیجه :

 

A =
 
     1     2     3     4
 
 
B =
 
     1     2     5     6
 
 
C =
 
     3     4

 1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما