Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
محاسبه مینیمم (min) یا ماکزیمم (max) یک ماتریس در متلب
در متلب برای به دست آوردن مینیمم (min) یا ماکزیمم (max) یک ماتریس، به ترتیب از دستور min و دستور max استفاده می شود.

در متلب برای به دست آوردن مینیمم (min) یا ماکزیمم (max) یک ماتریس، به ترتیب از دستور min و دستور max استفاده می شود.

محاسبه مینیمم (min) یک ماتریس در متلب :

در متلب، برای محاسبه مینیمم (min) یک ماتریس، از دستور min استفاده می شود. اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد، دستور min(A) ، برداری را بر می گرداند که در آن مینیمم هر ستون ماتریس A ، مشخص شده است و دستور min(min(A)) ، مینیمم ماتریس A را محاسبه می کند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2;3 4]
B=min(A)
C=min(min(A))

نتیجه :

 

A =
 
     1     2
     3     4
 
 
B =
 
     1     2
 
 
C =
 
     1

محاسبه ماکزیمم (max) یک ماتریس در متلب :

در متلب، برای محاسبه ماکزیمم (max) یک ماتریس، از دستور max استفاده می شود. اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد، دستور max(A) ، برداری را بر می گرداند که در آن ماکزیمم هر ستون ماتریس A ، مشخص شده است و دستور max(max (A)) ، ماکزیمم ماتریس A را محاسبه می کند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2;3 4]
B=max(A)
C=max(max(A))

نتیجه :

 

A =
 
     1     2
     3     4
 
 
B =
 
     3     4
 
 
C =
 
     4

 1394/04/20 1:52:05 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما