Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
چک کردن وجود یک عدد در یک ماتریس، با دستور ismember در متلب
در مبحثی دیگر شرح دادیم که با دستور ismember در متلب، می توانیم چک کنیم که آیا عناصر یک ماتریس، در یک ماتریس دیگر وجود دارد یا خیر. علاوه بر این، با دستور ismember می توانیم چک کنیم که آیا یک عنصر در یک بردار یا ماتریس وجود دارد یا خیر.

دستور ismember را باید به شکل کلی زیر به کار ببریم :

 

ismember(B,A)

با دستور فوق، دستور ismember ، ماتریسی را با اندازه ماتریس B برمی گرداند که تنها حاوی مقادیر 1 و 0 می باشد. هر عنصری از ماتریس B که در ماتریس A عضو بوده است، در محل آن عنصر، مقدار 1 نمایش داده شده است و چنانچه آن عنصر عضو ماتریس A نباشد، در محل آن عنصر، مقدار 0 نمایش داده شده است.

حال اگر بخواهیم چک کنیم که آیا یک عدد، عضو یک ماتریس است یا نه، تنها کافی است که آن عدد را به جای مقدار B در دستور بالا بنویسیم (ماتریس مورد نظر نیز به عنوان A تعریف می شود).

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc

A=[1 2 3];
B=1;
C=ismember(B,A)

D=[2 3 4];
E=ismember(B,D)

سه خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب می باشد.

نتیجه :

 

C =

     1


E =

     0

 1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما