Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
شیوه های مختلف نمایش منحنی ها در متلب (به همراه مثال برای هر کدام)
اگرچه در تعدادی از مباحث، اشاراتی به شیوه های مختلف نمایش منحنی ها در متلب داشتیم، اما در این مبحث قصد داریم تمامی حالت ها را به طور کامل توضیح دهیم و برای هر یک نیز مثالی نمایش بدهیم. یک تابع را در نظر گرفته و تمامی شیوه ها را برای نمایش آن به کار خواهیم برد.

شیوه های نمایش خطوط منحنی (Line Style Specifiers) :

شیوه های نمایش خطوط منحنی (Line Style Specifiers) در جدول زیر خلاصه شده است :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),-)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),--)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),:)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),-.)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

شیوه های نمایش نقاط (Marker Specifiers) :

شیوه های نمایش نقاط (Marker Specifiers) در جدول زیر خلاصه شده است :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),+)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),o)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),*)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),.)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),x)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),square)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),diamond)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),^)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),v)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),>)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),<)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),pentagram)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مثال :

 

t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t),hexagram)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب


1394/04/22 1:36:45 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما