Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
تعیین عناصری که تنها در بردار A یا تنها در بردار B وجود دارند (اجتماع منهای اشتراک) با دستور setxor در متلب
فرض کنید دو بردار A و B را داریم و آن دو را به صورت دو مجموعه در نظر می گیریم. با استفاده از دستور setxor در متلب، می توانیم عناصری (عضوهایی) را که تنها در بردار A (مجموعه A) وجود دارند یا تنها در بردار B (مجموعه B) وجود دارند (اجتماع منهای اشتراک دو مجموعه A و B) را تعیین کنیم.

 به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3 4]
B=[1 2 5 6]
C=setxor(A,B)

نتیجه :

 

A =
 
     1     2     3     4
 
 
B =
 
     1     2     5     6
 
 
C =
 
     3     4     5     6

 1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما