Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
نمایش m-file ها و mat-file های موجود در Current Folder با دستور what در متلب
گاهی ممکن است Current Folder (فولدر جاری) حاوی تعداد زیادی فایل های با فرمت های مختلف باشد و پیدا کردن m-file ها و mat-file های موجود در بین آنها، کمی سخت باشد. برای حل این مشکل، دستور what در متلب به کار می رود.

اجرای دستور what در متلب، باعث می شود که نام m-file ها و mat-file های موجود در Current Folder (فولدر جاری)، در خروجی متلب نمایش داده شود. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید m-file های با نام example1.m ، example2.m و example3.m و mat-file های با نام ABC1.mat و ABC2.mat در Current Folder موجود باشند. دستور what را اجرا می کنیم :

 

what

نتیجه :

 

M-files in the current directory C:\Program Files\MATLAB\R2011a\bin
 
example1    example2    example3    
 
MAT-files in the current directory C:\Program Files\MATLAB\R2011a\bin
 
ABC1      ABC2

 1394/04/21 1:56:43 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما