Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
نمایش دستورات در پنجره Command با دستور echo
فرض کنید که برنامه ای دارید که دارای 100 خط دستور می باشد و کل برنامه را در یک m-file نوشته اید.

فرض کنید که برنامه ای دارید که دارای 100 خط دستور می باشد و کل برنامه را در یک m-file نوشته اید. زمانی که برنامه را اجرا کنید، نتایج بخش های مختلف در پنجره Command نمایش داده می شوند، اما ممکن است که شما گیج شوید و فراموش کنید هر نتیجه مربوط به کدام دستور است. اگر هر دستور، قبل از اجرا، در پنجره Command نمایش داده شود، آنگاه نتیجه آن دستور، بلافاصله پس از آن نمایش داده خواهد شد و بنابراین می توانید هر دستور و نتیجه آن را پشت سر هم ببینید. با دستور echo ، می توان مشخص کرد که نرم افزار متلب، دستورات را در پنجره Command نمایش بدهد یا نه.

اگر دستور echo on را اجرا کنیم، دستورات نمایش داده می شوند و اگر دستور echo off را اجرا کنیم، دستورات نمایش داده نخواهند شد. همان طور که می دانید، پیش فرض نرم افزار متلب، عدم نمایش دستورات می باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

echo on
A=2
B=3
C=A+B
echo off
D=A-B

نتیجه :

 

A=2
 
A =
 
     2
 
B=3
 
B =
 
     3
 
C=A+B
 
C =
 
     5
 
echo off
 
D =
 
    -1

مشاهده می کنید که سه دستور اول، در پنجره Command ، نمایش داده شده اند، اما دستور D=A-B ، نمایش داده نشده است.1394/04/16 8:43:42 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما