Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
چیدن ضرایبی از یک ماتریس برای ساختن یک ماتریس جدید با دستور kron در متلب
چنانچه با دستور repmat آشنایی داشته باشید، می دانید که دستور repmat ، به تعدادی دلخواه، یک ماتریس را تکرار کرده و در کنار هم می چیند تا یک ماتریس بزرگتر و جدید را بسازد. اما شاید بخواهیم در چیدمان این تکرارها، برخی از تکرارها دارای ضرایبی از ماتریس اولیه باشند (مثلا 2 برابر)، برای این منظور، دستور kron در متلب، استفاده می شود.

 دستور kron را باید به صورت kron(B,A) به کار ببریم که در آن A ماتریسی است که می خواهیم تکرارهایی از آن (با ضریب یا بدون ضریب) را داشته باشیم و B نیز ماتریسی است که نحوه چیدمان و ضرایبی که باید در ماتریس A ضرب شوند را تعریف می کند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2;3 4]
B=[1 2]
C=kron(B,A)

نتیجه :

 

A =
 
     1     2
     3     4
 
 
B =
 
     1     2
 
 
C =
 
     1     2     2     4
     3     4     6     8

در واقع نتیجه کدهای بالا، همانند نتیجه کدهای زیر می باشد :

 

A=[1 2;3 4]
B=[1 2]
C=[B(1)*A,B(2)*A]

نتیجه :

 

A =
 
     1     2
     3     4
 
 
B =
 
     1     2
 
 
C =
 
     1     2     2     4
     3     4     6     8

 1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما