Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
حذف ردیف یا ستون های یک ماتریس در متلب
حذف ردیف یا ستون های یک ماتریس در متلب

برای حذف ردیف یا ستون های یک ماتریس در متلب، تنها کافی است که از علامت های [] استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
A(:,2)=[]

نتیجه :

 

A =
 
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
 
 
A =
 
     1     3
     4     6
     7     9

دستور A(:,2) نشان دهنده ستون دوم ماتریس A می باشد و بنابراین با مساوی قرار دادن آن با علامت های [] ، ستون دوم ماتریس A حذف شده است.

نکته :

نمی توان با روش فوق، یک عنصر از ماتریس را حذف نمود، زیرا نتیجه یک ماتریس نخواهد بود و نتیجه بستگی به این دارد که به چه روشی بخواهید آن عنصر را حذف کنیدپ. اگر شماره ردیف و شماره ستون آن عنصر را مشخص کنید، آنگاه متلب یک پیام خطا (error) را نمایش خواهد داد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
A(2,2)=[]

نتیجه :

 

A =
 
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
 
??? Subscripted assignment dimension mismatch.

مشاهده می کنید که نرم افزار متلب، یک پیام خطا را نمایش داده است.

اما چنانچه شماره عنصر را مشخص کنیم، نرم افزار متلب، آن ماتریس را به صورت برداری شامل عناصر آن ماتریس در نظر می گیرد و آن عنصر را حذف کرده و نتیجه را به صورت یک بردار در خروجی نمایش خواهد داد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
A(4)=[]

نتیجه :

 

A =
 
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
 
 
A =
 
     1     4     7     5     8     3     6     9

مشاهده می کنید که عنصر چهارم از ماتریس A حذف شده است و سایر عناصر باقیمانده از ماتریس A ، به صورت یک بردار، در خروجی نمایش داده شده اند.

مثال :

 

A=[1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12;13 14 15 16]
A(2:2:16)=[]

نتیجه :

 

A =
 
     1     2     3     4
     5     6     7     8
     9    10    11    12
    13    14    15    16
 
 
A =
 
     1     9     2    10     3    11     4    12

 1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما